Shopping in Beijing Hoppa till innehållet

Buynow Bilgisayar Alýþveriþ Merkezi

Buynow Bilgisayar Alýþveriþ Merkezi

Bu mekan Zhongguancun'daki alýþveriþ merkezleri kadar büyük olmasa da, ister laptop ister yazýcý veya dijital kamera olsun elekronik ile ilgili her türlü þeyi bulmak mümkündür. Ayrýca web kameralari, MP3/MP4- çalarlari, bilgisayar hoparlörleri, USB hafýza kartlarý, hafýzalar ve bilgisayarýnýz için ihtiyaç duyabileceðiniz diðer donanýmý bu alýþveriþ merkezinde bulabilmeniz mümkündür.

Mekan çalýþanlarý ve mekanýn atmosferi

Bazý çalýþanlar Ýngilizce konuþur ve maðazalarýnda satýlmayan bir þeyi dahi arýyor olsanýz yardým etmekten kaçýnmazlar.

Shopping in Beijing

Ortalama rating:

3.4 5 üzerinden
3.4/5 (88 oy)

Yorumlar

Sýralama En son En popüler

Shopping in Beijing

Bu market hakkýnda yorumlarýnýzý, vereceðiniz ipuçlarýný ve sorularýnýzý be.

Write a new comment

www.shoppinginbeijing.com/tr/Bainaohui?cmOrder=interest